↑ naar boven

Balans hervind u met Boord!

Klachtenprocedure

Algemeen

Boordarbo behandelt de klacht conform de eigen klachtenprocedure.

Klachtenprocedure: Boordarbo is er voor uw gezondheid en om deze zo goed mogelijk te begeleiden. Op het moment dat u vindt dat onze dienstverlening niet verloopt zoals u dit wenst, kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure.

Procedure

Klacht indienen

Klachten kunnen telefonisch of schriftelijk bij B’ oord arbeidsmanagement ingediend worden.

Persoonlijk gesprek (Telefonisch)

In een persoonlijk gesprek met de directie of een werknemer van Boordarbo of met de aangestelde bedrijfsarts kunt u uw probleem voorleggen. In een persoonlijk gesprek kunnen vaak kleine problemen adequaat worden opgelost.

Schriftelijk

Indien een persoonlijk gesprek uw probleem niet oplost of het probleem wordt als te complex beoordeeld, kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Deze klacht kunt u sturen naar: Boordarbo , T.a.v. Klachtenprocedure, Mauritslaan 49 | 6129EL | Urmond

Ontvangstbevestiging

Als uw klacht is binnengekomen bij B’ oord arbeidsmanagement zullen wij u een schriftelijke bevestiging sturen.

Klachtafhandeling

De klacht zal binnen zes weken worden verwerkt. Mocht Boordarbo vragen hebben omtrent uw klacht, dan zal er contact met u opgenomen worden. U wordt actief in de klachtenprocedure opgenomen, zodat u altijd een op maat gemaakte oplossing krijgt aangereikt.