↑ naar boven

Balans hervind u met Boord!

Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Actief arbeidsomstandighedenbeleid leidt tot een plezierige en ergonomisch verantwoorde werkplek. Goede arbeidsomstandigheden vergroten de productiviteit van de werknemer en reduceert de kans op ziekteverzuim. Middels de Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E), brengen wij het arbeidsomstandighedenbeleid in kaart. Hieruit vloeit een concreet plan van aanpak, met actielijst (SMART).

Arbo ondersteuning op projectbasis:

RI&E

Indien aanwezig zal de branche- Rie worden gehanteerd.

Opstellen noodplan

Noodplan, inclusief plattegronden, pictogrammen etc.

Opleidingen

EHBO, Reanimatie, BHV, VCA, preventiemedewerker, verzuimmanagement voor leidinggevenden. Voorlichting en onderricht: Schadelijk geluid, verantwoord tillen, gevaarlijke stoffen, werken met beeldschermen et cetera

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO wordt op maat aangeboden onder andere op basis van de R&E en aanvullende specifieke wensen. Mogelijke onderdelen van PMO: bloeddruk, longfunctietest, audiogram (gehoortest), bloedonderzoek (cholesterol, suiker of onderzoek op blootstelling gevaarlijke stoffen), elektrocardiogram (hartfilm).

Veiligheid en Arbeidshygiëne

Gezien de aard van het productieproces en of de te gebruiken machines, kan het noodzakelijk zijn bepaalde onderzoeken uit te voeren op het gebied van machineveiligheid of bepaalde arbeidshygiënische onderzoeken op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hier werken wij samen met gecertificeerde veiligheidsdeskundigen en arbeidshygiënisten die deze activiteiten volgens de daarvoor wettelijk gestelde uitvoeringsmethoden uitvoeren.