↑ naar boven

Balans hervind u met Boord!

Onze visie

"Ieder individu vraagt om een werkwijze die past bij de cultuur en het karakter van de persoon."

"Beter presteren begint bij jezelf!"
Leren, enthousiasmeren en analyseren vormen kernwaarden die ik in de afgelopen 20 jaar toepas in mijn functie. Ik stel me ten doel om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te beperken en arbeidsgeschiktheid te bevorderen. In de praktijk komt hier meer bij kijken dan alleen het onderzoeken van mogelijkheden om te kunnen re-integreren. Het structureren van de communicatie vormt het startpunt van een adviesproces. Alle betrokken partijen worden voorzien van eerlijke en realistische informatie en begeleiding. Daarbij wordt op basis van mogelijkheden en wensen een methode op maat ontwikkeld. Het arbeidsdeskundig onderzoek is er op gericht om de schadelast ten gevolge van ziekte te beperken. Afgezien van specifieke invullingen, bestaat het proces uit een analyse- en behoeftebepaling, onderzoek naar mogelijke oplossingen en advies, doelbepaling en uitvoering, evaluatie en afronding. Belangrijk is dat tijdens het re-integratieproces uitspraak wordt gedaan omtrent de passendheid van een functie binnen de organisatie, rekening houdend met de belastbaarheid van de werknemer.

Om alles in goede banen te leiden werken we nauw samen met partners op het gebied van re-integratie en Human Resource Management (HRM). Zowel voor werkgevers én werknemers kiezen wij de juiste strategie. Wij dragen zorg voor het (her)vinden van de balans in arbeid en gezondheid. Zijn er beperkingen, dan vertalen wij dit juist naar arbeidsmogelijkheden. Ziekteverzuim is altijd breder. Er is soms sprake van een conflict of een verschil van inzicht. Ziek zijn betekent niet dat iemand niet kan werken. Er is vaak meer aan de hand. Wij opteren resultaatgericht werken. Dit heeft een kans van slagen als de regie op verzuim binnen de organisatie ligt. Hoe? Door onder meer de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Daarom werken wij oplossingsgericht en discreet, in goede samenspraak. Effectief, transparant en direct. Dát werkt!

"Fit for the Job’ met de BalanceCheck®" Klik hier