↑ naar boven

Balans hervind u met Boord!

Ziekteverzuimreductie en beheersing

Arbeidsongeschiktheid

Een belangrijk issue voor veel werkgevers. Waarom wordt arbeidsongeschiktheid als een ziekte bestempeld? Ziek zijn is immers niet gelijk aan arbeidsongeschikt zijn, het gaat erom wat iemand nog wel kan doen. Wie iets kan doen, zit niet thuis. Uitgaande van dit principe is verzuim niet meer dan een actie of reactie op de omgeving. Het is gedrag, de primaire oorzaak van verzuim. Natuurlijk is gedrag te beïnvloeden en op de lange termijn te veranderen. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Om het verzuim te kunnen beïnvloeden dient gekeken te worden naar de oorzaak van het gedrag. In de praktijk betekent dit eerst het zuiver definiëren van de afwezigheid om vervolgens resultaatgericht te kunnen handelen. Onze werkwijze is persoonlijk, pragmatisch en doelgericht. Wij gaan procesmatig te werk. Reductie en beheersing: wij houden uw organisatie in balans!

Werkwijze

Omdat ziekteverzuim direct voelbare schadelast veroorzaakt vinden wij het noodzakelijk om in de begeleiding een proactieve houding aan te nemen. Dit wil zeggen dat we op het moment van ziekmelden door de werkgever nog dezelfde dag contact opnemen met de werkgever/ leidinggevende om de situatie te bespreken en in overleg actie te ondernemen. Onze visie/ insteek is No- nonsens en gericht op (de mate van) arbeidsgeschiktheid in plaats van ongeschiktheid. We zullen altijd de mogelijkheid van aangepast werk bespreken. Indien nodig zullen we de vaste bedrijfsarts inschakelen, echter zonder de zaak te medicaliseren, maar met een gerichte “advies”vraag.
Tekst link aanbrengen

Proces

Bij de ziekteverzuimbegeleiding heeft u één vaste contactpersoon. Dit kenmerkt zich onder meer in korte communicatielijnen. Deze contactpersoon is voor u het aanspreekpunt op het gebied van arbeid en gezondheid en bewaakt voor u het gehele proces van de Wet Verbetering Poortwachter.
Boordarbo werkt met een gecertificeerd en AVG proof managementinformatiesysteem (verzuimsignaal2). In dit systeem communiceren de werkgever, contactpersoon en de bedrijfsarts, samen. Met andere woorden: u bent 24 uur per dag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het ziekteverzuimproces. Terugkoppelingen zijn direct, online te bekijken. Kortom we bewaken en begeleiden het gehele re-integratiedossier van de werkgever en werknemer, vanaf het eerste uur